thun tay tri

  1. Hải Đại Bàng

    Đã có kết quả nghiên cứu cho thấy người thuận tay trái thông minh hơn

    Những kết quả nghiên cứu này khẳng định chắc chắn một điều là những người thuận tay trái có những lợi thế về nhận thức tốt hơn so với người bình thường. Từ trước tới nay câu hỏi người thuận tay trái hay phải thông minh hơn vẫn luôn khiến giới nghiên cứu khoa học xã hội đau đầu. Lý do là bởi câu...
Top Bottom