tội phạm mạng

  1. Nguyễn_Cương

    Phát hiện bác sĩ tim mạch ngày khám cho bệnh nhân, tối đến code ransomware để bán cho tội phạm mạng

    Vào thứ hai vừa qua, Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra thông báo, buộc tội Moises Luis Zagala Gonzalez (Zagala) - một bác sĩ tim mạch người Venezuela vì là kẻ đứng sau phát triển ra 2 ransomware vô cùng nguy hiểm là Jigsaw và Thanos. Theo các nhà điều tra liên bang, Zagala đã bán và cho thuê 2 ransomware vô...
Top Bottom