tiệc chào hè

  1. TRKD

    5.5 này có gì mà hội sành ăn kháo nhau canh giờ săn deal?

    Tiệc chào hè 5.5 trên NowFood đang đến rất gần với sự phấn khích của Hội săn deal. Dù năm nay có kỳ nghỉ lễ thống nhất đất nước và quốc tế lao động tới tận 4 ngày, ai cũng có lịch đi chơi xa nhưng vẫn không quên nhắc nhau: “Nhớ lên NowFood canh giờ săn deal”. Tiệc chào hè có gì hấp dẫn hơn đi...
Top Bottom