tiêm vacxin tặng cần sa

  1. thudm

    Mỹ tặng kèm... "kần sa" để khuyến khích dân chúng tiêm vacxin COVID-19

    Bang Washington, Mỹ đã chính thức khởi động chương trình tặng kần sa cho người tiêm vacxin COVID-19, nhằm đạt mục tiêu nhất là 70% người trưởng thành tiêm vacxin. Trong thông báo, Ủy ban Rượu và Kần sa của bang Washington quy định khá rõ ràng là chỉ tặng 01 điếu cần sa cho những người tham gia...
Top Bottom