time of flight

  1. thudm

    Cảm biến LiDAR là gì mà xuất hiện ngày càng nhiều trên các thiết bị điện tử?

    Gần đây cảm biến LiDAR trở thành một từ khoá khá hot của ngành công nghệ, nhất là sau khi xuất hiện trên iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max. Cụ thể thì cảm biến này có cách hoạt động ra sao mà càng ngày càng phổ biến trên các thiết bị điện tử tiêu dùng? LiDAR (Light Detection and Ranging) có cơ...
Top Bottom