tiền kỹ thuật số

  1. HaiiDeas

    Kỹ sư lỡ tay vứt ổ cứng chứa 7.500 Bitcoin nghĩ ra ý tưởng mới để tìm lại "kho báu" của mình

    Trở lại năm 2013, cuộc đời của James Howells - một kỹ sư người Anh đã thay đổi hoàn toàn khi anh "lỡ tay" vứt chiếc ổ cứng giá trị nhất thế giới nhờ chứa 7.500 Bitcoin. Ngay cả khi giá trị của đồng tiền điện tử này đã giảm đáng kể so với thời kỳ đỉnh là gần 67.000 USD, số lượng Bitcoin mà chiếc...
Top Bottom