tiếng anh học thuật

  1. Điểm lưu ý giữa tiếng Anh chuyên ngành và tiếng Anh học thuật

    Tiếng Anh chuyên ngành Tiếng Anh chuyên ngành là một nội dung thuộc mảng tiếng Anh nhưng chỉ dành riêng cho một đối tượng người học cùng từ ngữ chuyên dụng của một ngành. Nhìn chung, hệ thống ngữ pháp và cấu trúc câu trong tiếng Anh chuyên ngành không khác gì chương trình đã được học ở phổ...
  2. Dạy kèm Kinh tế bằng tiếng Anh và theo chương trình quốc tế

    Tim nơi học tiếng Anh chuyên ngành TP. HCM Tiếng Anh chuyên ngành đòi hỏi học viên không chỉ có trình độ tiếng Anh giao tiếp lưu loát mà còn phải trang bị một số lượng lớn từ vựng thuật ngữ chuyên ngành. Mặt khác, giáo viên đứng lớp phải là thầy cô có kinh nghiệm dày dặn trong việc giảng dạy...
Top Bottom