titanium

  1. Nguyễn_Cương

    Galaxy S24 Ultra có thể sẽ chuyển sang vật liệu Titanium siêu bền để cạnh tranh với iPhone 15 Ultra

    Vào đầu năm 2024, Samsung có thể mang đến bước tiến đột phá cho flagship hàng đầu của mình, Galaxy S24 Ultra. Ngoài việc nâng cấp chipset và camera, Galaxy S24 Ultra của Samsung dự kiến sẽ được sản xuất bằng vật liệu Titan tương tự như đối thủ iPhone 15 Pro Max của Apple, theo một leaker nổi...
Top Bottom