to nh qung co

  1. Nguyễn_Cương

    [iOS/Android] Hướng dẫn tạo lịch năm mới 2019 bằng ảnh ngay trên chiếc smartphone của bạn

    Thay vì hàng năm bạn sử dụng những bộ lịch được thiết kế sẵn của các công ty in ấn chuyên nghiệp, thì năm nay hãy thử tự tay thiết kế cho mình một bộ lịch độc nhất vô dị ngay trên chiếc smartphone của bạn. Rất đơn giản khi sử dụng phần mềm thiết kế lịch PicallyCalendar mà Techrum sẽ hướng dẫn...
  2. duyquang91

    Sale Maker: Tạo ảnh sản phẩm kinh doanh hiệu quả

    Chào các bạn đang kinh doanh Online Đa số tất cả các bạn khi bán hàng qua mạng thường Up ảnh sản phẩm kèm thông tin sản phẩm ở Caption, tuy nhiên có 1 số trường hợp khách hàng chưa thể mua ngay được sản phẩm của bạn, họ sẽ lưu lại ảnh sản phẩm đó, sau khi muốn mua sản phẩm thì lại không nhớ...
Top Bottom