top 50 doanh nghiệp fdi tiêu biểu

  1. Shujang

    OPPO Việt Nam được vinh danh TOP 50 Doanh nghiệp FDI tiêu biểu thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững tại Giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 21

    OPPO Việt Nam được vinh danh “Doanh nghiệp FDI tiêu biểu thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững” (Sustainable Growth Company) trong Giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 21 (the 21st Golden Dragon Awards) diễn ra vào tối nay tại TP. Hồ Chí Minh. Giải thưởng tập trung khảo sát và xét chọn các...
Top Bottom