topnotch

  1. Chu Hiển Đạt

    Xuất hiện ứng dụng miễn phí giúp "ẩn" đi phần notch trên MacBook Pro thế hệ mới

    Mặc dù phải đến ngày mai mới là ngày Apple hẹn giao các đơn đặt trước MacBook Pro thế hệ mới (2021) đầu tiên, một ứng dụng miễn phí đến từ bên thứ ba với khả năng "ẩn" đi phần notch (lõm tai trâu) đã được phát hành cho macOS. Mặc dù phần notch là một điểm nhấn trên MacBook Pro thế hệ mới, thậm...
Top Bottom