total cookie protection

  1. HaiiDeas

    "Firefox Total Cookie Protection" sẽ được bật mặc định cho tất cả người dùng, tạo vùng truy cập cookie an toàn

    Sau lần ra mắt đầu tiên vào năm 2021 với cả ba nền tảng Mac, Windows và Linux, Mozilla hiện đã bật mặc định Total Cookie Protection trên trình duyệt Firefox cho tất cả người dùng nhằm tạo vùng truy cập cookie an toàn. Mục tiêu của Total Cookie Protection là cung cấp một biện pháp bảo vệ vững...
Top Bottom