tracker detect

  1. HaiiDeas

    Apple phát hành ứng dụng hỗ trợ AirTags dành riêng cho người dùng Android

    AirTags có thể sử dụng cùng tất cả các thiết bị khác trong hệ sinh thái của Apple và dường như tạo nên một mạng lưới khổng lồ, mang lại cho người dùng khả năng theo dõi tốt hơn. Tuy nhiên, khi mới ra mắt, công ty phải đối mặt với một vấn đề là "ai đó có thể lợi dụng phụ kiện này để theo dõi bất...
Top Bottom