trải nghiệm khách hàng

  1. chuyendoiso.365

    Cách Nâng cao trải nghiệm khách hàng bằng chuyển đổi số

    Những con số thống kê về sự hài lòng của khách hàng thông qua các kênh chuyển đổi số, những nhu cầu, hành vi, mong muốn của khách hàng để có những trải nghiệm tốt nhất trong quá trình sử dụng sản phẩm/dịch vụ. Hiện nay hầu hết các doanh nghiệp ưu tiên nâng cấp trải nghiệm khách hàng, dịch vụ...
Top Bottom