trao i d liu trn iphone

  1. Khỉ Con

    [Mac/iOS] AirMount giải pháp trao đổi dữ liệu nhanh chóng cho MacOS và iOS

    Thông thường, khi nhắc đến chuyển đổi dữ liệu giữa MacBook, iPad và iPhone thì điều mà chúng ta nghĩ đến sẽ là: sử dụng cáp lightning, các dịch vụ dữ liệu đám mây... Hoặc giải pháp do Apple cung cấp là AirDrop. Tuy nhiên, chắc hẳn ai sử dụng các thiết bị iOS lâu năm đều biết rằng kết nối bằng...
Top Bottom