trình quản lý mật khẩu

  1. Hải Hài Hước

    Trình quản lý mật khẩu Firefox Lockwise sẽ chính thức ngừng hỗ trợ từ ngày 13 tháng 12

    Mozilla, công ty đứng sau trình duyệt web phổ biến Firefox đã thông báo rằng, trình quản lý mật khẩu Firefox Lockwise sẽ ngừng hỗ trợ vào tháng tới. Mặc dù ứng dụng vẫn sẽ tiếp tục hoạt động, nhưng người dùng không thể tải về và không nhận được bất kỳ bản cập nhật mới nào. Firefox Lockwise được...
Top Bottom