tropico 5

  1. HaiiDeas

    Đang miễn phí Tropico 5, tựa game xây dựng và quản lý quốc gia của riêng bạn

    Tropico 5 là phiên bản tiếp theo nằm trong series game mô phỏng xây dựng và quản lý Tropico do hãng Haemimont Games phát triển. Trong phần này, bối cảnh sẽ diễn ra từ thế kỷ 19 đến 21 với những thời điểm mang thử thách và cơ hội phát triển khác nhau, nhiệm vụ chính mà bạn cần thực hiện là phát...
Top Bottom