truthgpt

  1. Nguyễn_Cương

    Cuộc chiến AI sắp bắt đầu, khi Elon Musk chuẩn bị ra mắt AI của riêng mình mang tên TruthGPT

    Sau khi thực hiện một số động thái âm thầm nhưng quyết đoán, tỷ phú Elon Musk cuối cùng đã tiết lộ những tham vọng liên quan đến AI của mình, xoay quanh một “AI tìm kiếm sự thật tối đa”, được gọi đơn giản là TruthGPT. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với người dẫn chương trình của Fox News...
Top Bottom