tuyến cáp aae-1

  1. Hải Hài Hước

    Tuyến cáp quảng biển AAE-1 lùi thời điểm bắt đầu sửa đến ngày 1/7

    Theo dự kiến, thời điểm khắc phục sự cố tuyến cáp quang biển AAE-1 bắt đầu từ ngày 22/6 vừa qua, tuy nhiên kế hoạch này được lùi sang 1/7 và có thể sẽ hoàn thành vào ngày 7/7. AAE-1 (Asia Africa Europe 1) là một trong 5 tuyến cáp quang biển chiếm phần lớn dung lượng kết nối internet đi quốc tế...
Top Bottom