twittter

  1. Nguyễn_Cương

    Mạng xã hội có Hot Trend mới, biến đổi ảnh theo phong cách Phục Hưng thông qua AI, bạn đã thử chưa?

    Hiện tại, mọi người đang có rất nhiều thời gian rảnh trong lúc ở nhà tránh dịch COVID-19. Sự tự do khi ở nhà này khiến nhiều người cảm thấy nhàm chán và bắt đầu thử nhiều thứ mới lạ mà họ có thể làm được ngay trong nhà mình. Điều đó chính xác những gì đang diễn ra với một nhà phát triển có tên...
  2. Trương Minh Nhật

    Tài khoản Twitter chính thức của HTC gần như "đóng băng", bước dọn đường để rời khỏi thị trường smartphone?

    Mới đây, một số người dùng Reddit đã nhận ta, tài khoản Twitter chính thức của HTC tại Hoa kỳ đã không có thêm bất cứ hoạt động mới này kể từ ngày 11 tháng 3. Trong khi đó, tài khoản HTC Help cũng không hề trả lời bất kỳ thắc mắc nào của người dùng kể từ ngày 28 tháng 1. Có thể thấy, đây là một...
Top Bottom