ubuntu 22.04 lts

  1. HaiiDeas

    Ubuntu Linux 22.04 ra mắt với các tính năng mới, sử dụng Gnome 42 và hỗ trợ đầy đủ cho Raspberry Pi 4

    Ubuntu có lẽ không phải bản phân phối Linux duy nhất dành cho máy tính, nhưng đây vẫn là một trong những lựa chọn hàng đầu để sử dụng cá nhân và doanh nghiệp, đóng vai trò lớn trong các dự án kỹ thuật hay lập trình viên. Bên cạnh đó, còn tạo nền tảng xây dựng nhiều bản phối khác như Linux Mint...
  2. HaiiDeas

    Đã có thể tải về Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish), bản cập nhật hỗ trợ dài hạn mới nhất của Canonical

    Đúng như dự kiến, Canonical đã bắt đầu chu kỳ mới của bản cập nhật Ubuntu (dựa trên nhân Linux) lớn tiếp theo, trong trường hợp này là phiên bản 22.04 LTS (Jammy Jellyfish) và các bản dựng dạng "Daily Build" đã có sẵn để bạn tải về. Nhà phát triển Steven Langasek đã thông báo trong tuần trước...
Top Bottom