unlock bootloader windows phone

  1. TR05

    Đã có thể mở khóa bootloader và cài ROM Cook cho Lumia

    Một công cụ mới có tên Windows Phone Internals, được thành viên Heathcliff74 trên diễn đàn XDA phát hành có thể giúp mở khóa bootloader và cài đặt ROM Cook lên các thiết bị Windows Phone, mở ra nhiều cơ hội tùy biến cho hệ điều hành di động này. Công cụ này hỗ trợ hầu hết các phiên bản...
Top Bottom