unreal engine

  1. HaiiDeas

    Epic Games ra mắt Unreal Engine 5, hiện đã có thể tải về

    Tại sự kiện trực tuyến State of Unreal, Epic Games đã chính thức ra mắt phiên bản Unreal Engine 5 nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các nhà sản xuất game và đã có thể tải về thông qua Epic Games Launcher. Đối với các nhà phát triển game, Unreal Engine 5 là sẽ mang đến một loạt cải tiến về hiệu suất so...
Top Bottom