ươm mầm sáng tạo

  1. Shujang

    Samsung khởi động cuộc thi Solve for Tomorrow 2022: Ươm mầm sáng tạo công nghệ trong thế hệ trẻ

    Ngày 12 tháng 05 năm 2022, Tổ hợp Samsung Việt Nam, Công ty Điện tử Samsung Vina và Tổ chức Tuổi trẻ Thành đạt Việt Nam chính thức khởi động cuộc thi “Solve for Tomorrow 2022” nhằm khuyến khích học sinh ứng dụng công nghệ vào thực tiễn nhằm giải quyết các vấn đề của xã hội và địa phương. Cuộc...
Top Bottom