update bios

  1. Nguyễn_Cương

    Hàng loạt laptop Lenovo bị lỗi khởi động, màn hình xanh sau khi cài đặt phiên bản BIOS mới nhất

    Một số chủ sở hữu laptop Lenovo không may mắn (đặc biệt là những người dùng Legion) rõ ràng đã gặp phải rắc rối nghiêm trọng sau khi họ cài đặt bản cập nhật BIOS mới nhất thông qua ứng dụng Vantage của chính Lenovo. Theo các báo cáo khác nhau, bản cập nhật BIOS gần đây có sẵn trên cả Windows 10...
Top Bottom