upload ảnh miễn phí

  1. HaiiDeas

    Google Photos chính thức ngừng miễn phí từ hôm nay 1/6

    Đúng theo dự kiện từ của Google, bắt đầu từ hôm nay 1/6 dịch vụ upload ảnh Google Photos sẽ không còn miễn phí với toàn bộ người dùng. Thay vào đó khi sao lưu hình ảnh với chất lượng cao sẽ được tích chung vào gói miễn phí 15GB dành cho hình ảnh gốc như mặc định. Đây là thông tin cập nhật quang...
Top Bottom