v787

  1. Min Black

    Khui hộp và đánh giá nhanh Philips V787 với công nghệ SoftBlue độc đáo

    Cuối năm 2015, Philips đã giới thiệu hai smartphone Android với công nghệ SoftBlue giúp chống mỏi mắt hiệu quả, hôm nay Techrum sẽ gửi tới các bạn bài mở hộp và trên tay sản phẩm Philips V787 với dung lượng phin khủng 5000 mAh, đang được bán với mức giá khoảng 5.99 triệu đồng tại Việt Nam...
Top Bottom