vaccine ncov

  1. thudm

    2 mẫu vacxin trị virus Corona đang vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng với 30,000 tình nguyện viên

    Tình nguyện viên sẽ được tiêm vacxin với thành phần là các đoạn vật liệu di truyền của virus corona. Hai loại vacxin này do công ty Pfizer và Moderna nghiên cứu và phát triển, kết hợp với Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ. Các nhà nghiên cứu cũng không quên khẳng định sẽ đáp ứng cả tốc độ lẫn tính an...
Top Bottom