vacxin covid-19

  1. thudm

    Mỹ tặng kèm... "kần sa" để khuyến khích dân chúng tiêm vacxin COVID-19

    Bang Washington, Mỹ đã chính thức khởi động chương trình tặng kần sa cho người tiêm vacxin COVID-19, nhằm đạt mục tiêu nhất là 70% người trưởng thành tiêm vacxin. Trong thông báo, Ủy ban Rượu và Kần sa của bang Washington quy định khá rõ ràng là chỉ tặng 01 điếu cần sa cho những người tham gia...
  2. thudm

    2 mẫu vacxin trị virus Corona đang vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng với 30,000 tình nguyện viên

    Tình nguyện viên sẽ được tiêm vacxin với thành phần là các đoạn vật liệu di truyền của virus corona. Hai loại vacxin này do công ty Pfizer và Moderna nghiên cứu và phát triển, kết hợp với Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ. Các nhà nghiên cứu cũng không quên khẳng định sẽ đáp ứng cả tốc độ lẫn tính an...
Top Bottom