vanced manager 2.0

  1. HaiiDeas

    Hướng dẫn tùy chọn phiên bản YouTube Vanced muốn cài đặt trên ứng dụng Vanced Manager mới

    Trong bản cập nhật v2.0.0 mới phát hành vừa qua, ứng dụng Vanced Manager đa được nâng cấp về giao diện với thiết kế đơn giản và tập trung vào việc hỗ trợ người dùng cài đặt/cập nhật YouTube Vaced thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, nhóm phát triển còn bổ sung thêm tính năng tùy chọn phiên bản theo nhu...
Top Bottom