vangsogiare

  1. banghemassagenhatban

    Giải pháp đặt loa karaoke đúng cách

    Đầu tiên sắp xếp loa karaoke để có chất lượng tốt nhất bạn cần tìm các địa điểm treo loa hay lắp đặt loa karaoke có khoảng cách với ít nhất là 15cm. Nếu để gần hơn, bạn sẽ rơi phải tình trạng các tiếng dội của âm bass nhất là Đối với các loa karaoke sở hữu phần thông hơi được cấu tạo phía sau ...
Top Bottom