vay mượn

  1. Nguyễn_Cương

    Tổng hợp 5 tính năng mới trên iPhone 15 mà Apple đã "mượn" từ smartphone Android

    Cuộc chiến giữa Apple và thế giới smartphone Android đã có từ rất rất lâu, mỗi hãng lại đi theo một hướng riêng và có đối tượng khác hàng riêng. Nhưng có thể nói rằng Apple và Android đã sao chép lẫn nhau trong một thời gian dài. Cạnh tranh là chìa khóa của sự đổi mới và cả các nhà sản xuất...
Top Bottom