vegaproductions

  1. Hội nghị trực tuyến

    HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN LÀ GÌ?

    Trong những năm gần đây, khái niệm hội nghị trực tuyến, họp online đang ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam. Do có nhiều định nghĩa trên Internet mà đa phần đều tương đối học thuật nên Vega Productions đã tham khảo, tổng kết và diễn giải lại để các bạn có thể dễ dàng hình dung hơn. Định...
Top Bottom