vertiv

  1. techblog

    Vertiv ra mắt dòng bảng điều khiển truy cập giá đỡ cục bộ mới với KVM tích hợp

    30 Tháng 11, 2020 – Vertiv (NYSE: VRT), một nhà cung cấp toàn cầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật số quan trọng và các giải pháp liên tục, hôm nay đã giới thiệu một dòng bảng điều khiển truy cập rack cục bộ, với các mô hình bao gồm công tắc KVM (bàn phím, video, chuột) tích hợp. Bảng điều khiển truy...
  2. techblog

    Vertiv công bố các bổ sung mới, có thể triển khai nhanh chóng cho các cơ sở hạ tầng về Edge ở Châu Á

    Việt Nam, tháng 10, 2020– Vertiv (NYSE: VRT), một nhà cung cấp toàn cầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật số quan trọng và các giải pháp liên tục, hôm nay đã giới thiệu những bổ sung mới vào danh mục đầu tư của mình để giải quyết những thách thức ngày càng tăng ở biên mạng. Các sản phẩm này bao gồm –...
Top Bottom