việclàm

  1. pmtuan93

    Tuyển dụng PHP Developer (Mid/Senior) (15-30tr)

    >>> Xem chi tiết công việc và ứng tuyển TẠI ĐÂY Mô tả công việc Tham gia các công việc phát triển phần mềm (phân tích yêu cầu, thiết kế phần mềm, lập trình, kiểm thử). Tạo các tài liệu kỹ thuật cho các giai đoạn khác nhau của dự án. Hỗ trợ cấp trên trong việc lập kế hoạch, quản lý và phân công...
Top Bottom