video ngắn

  1. Nguyễn_Cương

    TikTok đang "nuốt chửng" Facebook từ bên trong khi tốc độ tăng trưởng của Facebook thấp nhất 10 năm qua

    Tính đến năm 2021, TikTok là một "vấn đề" mà Facebook không thể giải quyết. Chà, có vẻ như năm 2022 cũng không khác là mấy khi thực tế, TikTok đang đeo dọa trực tiếp đến vị trí dẫn đầu của Facebook trong nền tảng mạng xã hội hiện nay. Gần đây, Reuters tuyên bố rằng TikTok đang "nuốt chửng"...
Top Bottom