vietnam security summit 2022

  1. Shujang

    Huawei cam kết chủ động đóng góp tích cực cho hệ sinh thái an ninh mạng

    Tại Hội thảo về An toàn Không gian Mạng Việt Nam 2022 (Viet Nam Security Summit 2022), chuyên gia cao cấp Xiaoxin Gong đến từ Trung tâm An toàn Bảo mật Toàn cầu của Huawei đã có bài chia sẻ về “Tiêu chuẩn quốc tế về an ninh mạng” cũng như các đóng góp chủ chốt của tập đoàn. Hội thảo về An toàn...
Top Bottom