vin pro

  1. Trương Minh Nhật

    Fanpage của Viễn Thông A chính thức chuyển thành VinPro, sáp nhập website

    Vào tháng 11 năm 2018, tập đoàn Vingroup đã chính thức thông báo về việc đã chính thức mua lại VienthongA. Được biết, Tập đoàn này sẽ nắm 100% tỷ lệ biểu quyết cùng 64.46% tỷ lệ lợi ích tại hệ thống bán lẻ trên. Sau khoảng 1 năm từ thương vụ trên, mới đây, hệ thống Viễn Thông A đã chính thức...
Top Bottom