virtuaverse

  1. HaiiDeas

    GOG đang miễn phí game phiêu lưu giải đố VirtuaVerse rất hay

    Trong tương lai không xa, con người đã chuyển sang sử dụng hệ thống thực tế ảo tăng cường, được kết nối với mạng lưới nơ-ron duy nhất điều khiển bởi một AI vượt trội. Bằng cách xử lý dữ liệu cá nhân, công nghệ này liên tục được tối ưu háo trải nghiệm của người dùng. Nathan, một trong số ít...
Top Bottom