visual studio

  1. wint

    Mời tải về bản cập nhật mới nhất của Visual Studio 2015 và Team Foundation Server 2015

    Cùng với việc phát hành .NET Core và ASP.NET Core 1.0 hỗ trợ Linux và Mac OS, ngày hôm nay Microsoft đã chính thức phát hành Visual Studio 2015 và Team Foundation Server 2015 Update 3 RC, giải quyết vấn đề lớn nhất trên phiên bản 2 - vấn đề tiêu thụ bộ nhớ cao khi hoạt động. Với TFS Update 3...
  2. TR02

    Xamarin đã hoàn toàn miễn phí cho người dùng Visual Studio và Mac

    Sau thương vụ thâu tóm thành công Xamarin vào tháng trước, hôm nay Microsoft đã chính thức cung cấp miễn phí công cụ này cho tất cả người dùng Visual Studio. Điều này có nghĩa là những người dùng VS bản Enterprise, Professional hay thậm chí là Community Edition đều có thể sử dụng miễn phí, đặc...
Top Bottom