vs code

  1. Nguyễn_Cương

    Microsoft chính thức ra mắt phiên bản web của Visual Studio Code, cho phép bạn viết code ngay trên Chrome, Edge

    Microsoft Visual Studio Code là một trong những ứng dụng viết code tốt nhất hiện nay. Ứng dụng này hoàn toàn miễn phí và có thể được mở rộng với hàng nghìn extension và hoạt động trên tất cả các nền tảng PC, laptop hiện nay. Mặc dù nó dựa trên công nghệ web, nhưng Visual Studio Code chưa bao giờ...
Top Bottom