window 10

  1. Ngô Viết Hùng

    Windows 10 bắt đầu tích hợp khả năng chạy ứng dụng Android trên PC thông qua Your Phone

    Chạy ứng dụng Android trên PC là việc làm khá đơn giản, tuy nhiên bạn phải tải nhiều phần mềm giả lập rất nặng nề. Tuy nhiên, sắp tới mọi chuyện sẽ là đơn giản khi Windows 10 chính thức cho phép chạy ứng dụng Android trên PC thông qua ứng dụng Your Phone. Theo thông báo được đưa ra từ sự kiện...
Top Bottom