windows 10 classic theme

  1. Nguyễn_Cương

    YouTuber biến Windows 11 trở về thời kỳ "đồ đá" với giao diện Classic Theme huyền thoại siêu mượt, siêu nhẹ

    Như vậy, đã gần 1 tháng kể từ khi Windows 11 chính thức được Microsoft công bố với nhiều cải tiến và tính năng mới khác nhau, đặc biệt là phần giao diện. Sau khi được phát hành bản Preview build, nhiều người dùng sau khi nâng cấp đã đánh giá cao những sự nâng cấp này của Windows 11, họ cho biết...
Top Bottom