windows 10 insider preview build 19044.1319

  1. Chu Hiển Đạt

    Microsoft phát hành Windows 10 Insider Preview build 19044.1319, khắc phục hàng loạt lỗi nhỏ

    Gần đây, Microsoft tiếp tục phát hành một bản cập nhật "tuy nhỏ nhưng có võ" đến nhánh Release Preview (Insider). Bản cập nhật có số hiệu bản dựng là Windows 10 build 19044.1319, được phát hành nhằm khắc phục hàng loạt lỗi còn tồn đọng để chuẩn bị phát hành chính thức Windows 10 November 2021...
Top Bottom