windows 10 mobile build 10586

  1. TR02

    Rò rỉ ảnh chụp màn hình Windows 10 Mobile Build 10586 (Threshold 2)

    Theo trang tin WMPU, Microsoft đã chính thức kết thúc giai đoạn phát triển Threshold 2 với build 10586 dành cho Windows 10 Mobile. Theo đó bản build này cũng sẽ trùng với phiên bản dành cho máy tính PC, như vậy cả Mobile và PC đều có chung một build và đây sẽ là bản cập nhật lớn với nhiều sửa...
Top Bottom