windows 10 version 1809

  1. Nguyễn_Cương

    Microsoft chính thức ngừng hỗ trợ Windows 10 version 1909, 1803 & 1809 từ ngày hôm nay, 11/5

    Microsoft đã thông báo kết thúc vòng đời (kết thúc hỗ trợ nâng cấp) cho Windows 10 version 1909 (Home và Pro), Windows 10 version 1803 & 1809 (Education & Enterprise) vào ngày 11 tháng 5 năm 2021. Nếu PC của bạn vẫn còn đang chạy các phiên bản Windows 10 này, bạn có thể cần nâng cấp lên phiên...
Top Bottom