windows 10 zhuangongban

  1. TR02

    Microsoft bắt tay cùng Chính phủ Trung Quốc phát triển phiên bản Windows 10 đặc biệt

    Chúng ta có khá nhiều phiên bản hệ điều hành Windows 10 để cài đặt, tuy nhiên như ai đó làm việc cho Chính phủ Trung Quốc thì sắp tới, họ sẽ được sử dụng một phiên bản Windows 10 "đặc biệt". Được đặt tên Windows 10 Zhuangongban (nghĩa là Windows 10 phiên bản đặc biệt) được thiết kế dành riêng...
Top Bottom