windows 11 beta channel

  1. Nguyễn_Cương

    Microsoft chính thức phát hành phiên bản Beta Channel ổn định hơn của Windows 11 Insider Preview Build

    Sau khi phát hành phiên bản Preview build của Windows 11 thông qua chương trình Windows Insider Program dành cho người dùng đã đăng ký Dev Channel thì mới đây, Microsoft đã chính thức phát hành phiên bản Windows 11 Insider Preview Build 22000.100 dành cho những người dùng cũng đã đăng ký Windows...
Top Bottom