windows 11 build 22449

  1. Chu Hiển Đạt

    Microsoft phát hành Windows 11 build 22449 qua nhánh Dev (Insider), sửa hàng loạt lỗi và thay đổi UI

    Gần đây, Windows 11 Insider Preview build 22449 đã được Microsoft phát hành qua nhánh Dev. Bản cập nhật này thay đổi giao diện người dùng khá nhiều, bên cạnh đó cũng khắc phục rất nhiều vấn đề còn tồn đọng. [UPDATE]: Lỗi treo Start và Taskbar đã được Microsoft xác nhận và đã có cách khắc phục...
Top Bottom