windows 23

  1. Nguyễn_Cương

    Windows 12 còn chưa ra mắt, tuy nhiên đã có người nghĩ đến việc Windows 23 sẽ trông như thế nào

    Microsoft đang nỗ lực phát triển phiên bản tiếp theo của Windows, được đồn đại là Windows 12 với tên gọi "Next Valley". Những báo cáo đầu tiên xuất hiện vào tháng 7 cho biết rằng Microsoft đang quay trở lại chu kỳ phát triển ba năm cho phiên bản Windows hoàn toàn mới, với phiên bản sắp tới sẽ...
Top Bottom